Risk Değerlendirmesi

İş güvenliği uzmanı mevcut işyerinde risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlayarak gerekli çalışmaların planlanin yaparak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Yukarı