İlk Yardım Eğitimi

AZC İlkyardım Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliği dahilinde “İlkyardım Eğitimleri ve İlkyardım Sertifikası” vermeye yetkili ilk kuruluş olarak 1998 yılında kurulmuş, bugüne kadar 10.000’in üzerinde kamu ve özel sektör çalışanına ilkyardım eğitimi vermiştir. Derece İlkyardım Merkezi sektörde kurulan ilk eğitim merkezi olmanın yanı sıra liderliğiyle de adından sıkça bahsettirmektedir.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki ülkemizde meydana gelen kazalar neticesinde, yaralıların yüzde 90’ından fazlası olay yerinde herhangi bir acil müdahale görmeden hastaneye ulaştırılmıştır. Ölümlerin yüzde 10’u kaza meydana geldikten sonra ilk 5 dakika içinde, yüzde 54’ü de ilk 30 dakika içinde gerçekleşmektedir. Kaza yerinde yaralıya ilk 5 dakika içinde yapılabilecek ilkyardım ile ölümlerin neredeyse yarısı önlenebilir. Etkili bir ilkyardım uygulaması hayat kurtarır.

İşyerlerinde kazaların yaşanma olasılığı daha yüksek olduğu için, ilkyardım uygulamaları kaçınılmazdır. Yüksekten düşme, elektrik çarpması, kanama, yanık ve organ kopmalarına işyerlerinde sık sık rastlanabilir. Bu durum, işyerlerinde ilkyardım uygulamalarının önemli bir gereksinim olduğunu gösterir.

İlkyardım bilgi ve becerisi, tüm işyerleri ve kişiler için öncelikli olan kamusal görevlerin başında gelir. Bilinçli yapılan ilkyardım müdahaleleri, ev ve işyerlerindeki kazalarda, trafik kazaları ya da doğal afetlerde yaşanabilecek kazalarda, kazazedenin hayatını kurtarır ya da iyileşme sürecine katkı sağlar.

Yukarı